cuộc mai phục
danh từ
1.まちぶせ 「待ち伏せ」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHỤCフク
ĐÃIタイ