cước phí
1.うんちん 「運賃」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHẪMチン
VẬNウン