cuộc sống đơn độc
câu, diễn đạt
1.ひとりぐらし 「ひとり暮し」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

MỘ