cuộc sống tình dục
câu, diễn đạt
1.せいせいかつ 「性生活」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HOẠTカツ
TÍNH,TÁNHセイ、ショウ
SINHセイ、ショウ