cuộc thi âm nhạc lớn
câu, diễn đạt
1.コンクール​​

Thảo luận, đóng góp