cuộc thi lái xe qua sa mạc
câu, diễn đạt
1.サファリラリー​​

Thảo luận, đóng góp