cuộc thi mô tô trên đường gồ ghề
câu, diễn đạt
1.スクランブル​​

Thảo luận, đóng góp