cuộc thi sắc đẹp
câu, diễn đạt
1.ビューティーコンテスト​​

Thảo luận, đóng góp