cuộc thi viết
danh từ
1.ひっきしけん 「筆記試験」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THÍ
NGHIỆMケン、ゲン
BÚTヒツ