cuộc tọa đàm
danh từ
1.ざだん 「座談」 [TỌA ĐÀM]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TỌA
ĐÀMダン