cuộc tuyển cử
danh từ
1.せんきょ 「選挙」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TUYỂNセン
CỬキョ