cuộc vận động tranh cử
câu, diễn đạt
1.ゆうぜい 「遊説」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THUYẾTセツ、ゼイ
DUユウ、ユ