cuộc vi hành
danh từ
1.びこう 「微行」 [VI HÀNH]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HÀNHコウ、ギョウ、アン
VI