cười
động từ
1.わらう 「笑う」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TIẾUショウ