cưỡi gió
1.とぶ 「飛ぶ」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHI