cuối hạ
danh từ
1.ばんか 「晩夏」 [VÃN HẠ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

VÃNバン
HẠカ、ガ、ゲ