cuộn dây cáp
danh từ
1.フェイク​​

Thảo luận, đóng góp