cuốn sách mới
câu, diễn đạt
1.しんかん 「新刊」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

SANカン
TÂNシン