cuốn sách nổi tiếng
câu, diễn đạt
1.めいちょ 「名著」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DANHメイ、ミョウ
TRƯỚCチョ、チャク