cuốn tròn
động từ
1.まく 「巻く」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

QUYỂN,QUYỀNカン、ケン