cuộn tròn
động từ
1.まるめる 「丸める」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HOÀNガン