cương cứng
động từ
1.もっこりする​​

Thảo luận, đóng góp