cưỡng dâm
động từ
1.けがす 「汚す」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

Ô