cưỡng ép
1.きょうあつ 「強圧」​​
động từ
2.きょうせいする 「強制する」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ cưỡng ép

1. cưỡng ép ai làm như thế nào
(人)に〜するように強制する
2. cưỡng ép trẻ em gái bán dâm
少女に売春を強制する

Kanji liên quan

CƯỜNGキョウ、ゴウ
ÁPアツ、エン、オウ
CHẾセイ