cuồng nhiệt
tính từ
1.マニアック​​

Thảo luận, đóng góp