cương thường
danh từ
1.こうじょう 「綱常」 [CƯƠNG THƯỜNG]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CƯƠNGコウ
THƯỜNGジョウ