cướp đoạt
động từ
1.はぎとる 「はぎ取る」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THỦシュ