cúp điện
1.ていでん 「停電」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐÌNHテイ
ĐIỆNデン