cúp nước
1.たんすい 「淡水」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THỦYスイ
ĐẠMタン