cứt mũi
danh từ
1.はなくそ 「鼻くそ」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TỴ