cứt ngựa
1.まぐそ 「馬糞」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHẨNフン