cứu quốc
1.きゅうこく 「救国」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

QUỐCコク
CỨUキュウ