cựu tù nhân
danh từ
1.めんしゅう 「免囚」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

MIỄNメン
シュウ