da chưa thuộc
danh từ
1.けがわ 「毛皮」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ da chưa thuộc

1. giày da
毛皮の靴

Kanji liên quan

MAOモウ