dạ dầy
1.い 「胃」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

VỊ