dạ hành
1.やかんいどう 「夜間移動」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐỘNGドウ
DẠ
DI
GIANカン、ケン