dạ khúc
1.よるきょく 「夜曲」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DẠ
KHÚCキョク