dạ lan hương
danh từ
1.ヒヤシンス​​

Thảo luận, đóng góp