da lông thú
danh từ
1.けがわ 「毛皮」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

MAOモウ