da nhân tạo
danh từ
1.じんこうかわ 「人工革」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CÔNGコウ、ク、グ
NHÂNジン、ニン
CÁCHカク