da non
1.うすかわ 「薄皮」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BẠCハク