dài lưng
1.たいまんな 「怠慢な」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

MẠNマン
ĐÃIタイ