dai nhách
1.かたい 「硬い」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NGẠNHコウ