đài vô tuyến truyền hình
1.てれびきょく 「テレビ局」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CỤCキョク