dăm ba bận
câu, diễn đạt
1.さいさん 「再三」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TAMサン、ゾウ
TÁIサイ、サ