dậm dật
1.いんとう 「淫蕩」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐÃNGトウ
DÂMイン