đám mây Phật đến đón những linh hồn về cõi bên kia
câu, diễn đạt
1.しうん 「紫雲」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

VÂNウン
TỬ