dầm mưa dãi gió
câu, diễn đạt
1.ふうか 「風化する」 [PHONG HÓA]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHONGフウ、フ
HÓAカ、ケ