dầm ngang
danh từ
1.うでぎ 「腕木」 [OẢN MỘC]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

MỘCボク、モク
OẢNワン