dấm ngọt
danh từ
1.あまず 「甘酢」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CAMカン
TẠCサク